Ważne Informacje

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Rokitno z dnia 26 września 2018 r.  – Tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rokitno   – pobierz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Rokitno z dnia 26 września 2018 r. – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – pobierz

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Rokitno z dnia 26 września 2018 r. – Kierunki zagospodarowania przestrzennego – pobierz

Mapa nr 1.Uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe – pobierz

Mapa nr 2.Układ komunikacyjny – pobierz

Mapa nr 3.Infrastruktura wodociągowo – kanalizacyjna – pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rokitno – pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rokitno. Załącznik graficzny – pobierz