Ważne Informacje

Gminny Dzień Seniora

Wójt Gminy Rokitno, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie zaprasza na Gminny Dzień Seniora. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. w Gminnej Instytucji Kultury
w Rokitnie. Początek o godzinie 13.00. Zapewniamy dowóz.

W programie przewidziane są między innymi:

  • pogadanki profilaktyczne
  • konkursy: tańca, na najlepszy wypiek, na najzabawniejszy wiersz, dowcip lub opowieść
  • gry i zabawy
  • występy artystyczne
  • poczęstunek

Zapisy do 6.10.2019 r. u sołtysów w poszczególnych sołectwach lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 83 345 35 64/  83 345 35 65.

Wszystkich chętnych Seniorów zapraszamy do udziały  w wydarzeniu.