Ważne Informacje

flaga i godło na www

Projekt pn. „Budowa drogi gminnej nr 100242L
od km 0+500 do km 0+884.6 i nr 100271L od km 0+000.0 do km 0+318.15
w miejscowości Olszyn”.

Inwestycja dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2020.

Kwota dofinansowania – 261 200,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 522 401,39 zł

Cel projektu – podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych oraz poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Olszyn.

Planowane efekty – wybudowanie drogi gminnej o długości 702 m z nawierzchnią bitumiczną.

IMG 20200831 102417
IMG 20200831 102852