Ważne Informacje

Radio Lublin
zaprasza do udziału w


Festiwalu twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny
„Jawor – u źródeł kultury 2023”

 Organizatorem konkursu jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin”.

Do Festiwalu mogą być zgłoszeni twórcy i artyści ludowi, animatorzy kultury, osoby kultywujące ludowe tradycje rękodzielnicze, zespoły oraz organizacje szerzące kulturę ludową.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 31 marca 2023r. formularza zgłoszeniowego.

Jury dokonuje ocen zgłoszeń w dwóch etapach:

I etap – spośród pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń Jury wybiera 24 finalistów którzy wystąpią na festiwalu twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny, który odbędzie się 30 kwietnia 2023r. w Muzeum Wsi Lubelskiej,

II etap – spośród nominowanych Jury podczas Festiwalu wyłoni laureatów.

Laureaci 1. miejsc zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ogólnopolskim festiwalu „Jawor – u źródeł kultury”, który odbędzie się w Kielcach w dniach 16 – 17 czerwca 2023r.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w kategorii soliści, zespoły i kapele ludowe otrzymają możliwość nagrania utworów w Radiu Lublin.

Do pobrania: