Ważne Informacje

UCHWAŁA NR XXXVII/243/2021
RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

z dnia 30 lipca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego.


Na podstawie 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) i art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.), Rada Powiatu w Białej Podlaskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/174/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z  2020 r. poz. 5251 ze zm.):
1) w pozycji 1 tabeli w pkt 1 w kolumnie “Nazwa i siedziba” wykreśla się wyrazy “Apteka„Nasze Apteki”” i wpisuje się wyrazy “Apteka Dr. Max”,
2) w pozycji 1 tabeli w pkt 5 w kolumnie “Nazwa i siedziba” wykreśla się wyrazy “Apteka dr Max” i wpisuje się wyrazy “Apteka Dr. Max”.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/174/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 5251 ze zm.) otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Mariusz Kiczyński


Załącznik do uchwały Nr XXXVII/243/2021
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 30 lipca 2021 r.

Harmonogram dyżurów aptek w Międzyrzecu Podlaskim od dnia 04.01.2021 do 02.01.2022 r.

TerminAptekaAdresTelefon
11.01-17.01
15.03-21.03
17.05-23.05
19.07-25.07
20.09-26.09
22.11-28.11
Apteka  Dr. Maxul. Warszawska 17
21-560 Międzyrzec Podlaski
(83) 371-25-23
18.01-24.01
22.03-28.03
24.05-30.05
27.09-03.10
29.11-05.12
Apteka „Pharmacon” s.c.Pl. Jana Pawła II 15 a
21-560 Międzyrzec Podlaski
(83) 371-68-57
25.01-31.01
29.03-04.04
31.05-06.06
02.08-08.08
06.12-12.12
Apteka Rodzinnaul. Rymarska 12
21-560 Międzyrzec Podlaski
(83) 371-22-38
01.02-07.02
05.04-11.04
07.06-13.06
09.08-15.08
11.10-17.10
Apteka Dr. Maxul. Warszawska 36
21-560 Międzyrzec Podaski
723-222-532
08.02-14.02
12.04-18.04
16.08-22.08
18.10-24.10
20.12-26.12
Apteka Centrumul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 18/21
21-560 Międzyrzec Podlaski
(83) 311-10-70
15.02-21.02
19.04-25.04
21.06-27.06
25.10-31.10
27.12.2021-02.01.2022
„DOZ Apteka dbam o zdrowie Fidelis” Agnieszka Lewandowskaul. Żelazna 1c
21-560 Międzyrzec Podlaski
(83) 371-65-58
22.02-28.02
26.04-02.05
28.06-04.07
30.08-05.09
01.11-07.11
Apteka  Centrum

ul. Lubelska 7
21-560 Międzyrzec Podlaski
(83) 371-25-33
01.03-07.03
03.05-09.05
05.07-11.07
06.09-12.09
08.11-14.11
Apteka Centrumul. Partyzantów 47
21-560 Międzyrzec Podlaski
(083) 311-11-77
04.01-10.01
10.05-16.05
12.07-18.07
13.09-19.09
15.11-21.11
Apteka Dr. Optimaul. Nadbrzeżna 2
21-560 Międzyrzec Podlaski
527-550-056
14.06-20.06
26.07-01.08
23.08-29.08
04.10-10.10
13.12-19.12
Apteka od Sercaul. Brzeska 2
21-560 Międzyrzec Podlaski
517-774-206

Adres publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.