Ważne Informacje

UCHWAŁA NR XL/254/2021
RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

z dnia 12 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm.) i art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974, ze zm.), Rada Powiatu w Białej Podlaskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W celu zapewnienia dostępności świadczeń aptekarskich poza godzinami określonymi w § 1, tj. w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta, apteki na terenie miasta Międzyrzec Podlaski pełnią dyżury poza stałymi godzinami pracy aptek, tj. dyżury w porze nocnej od poniedziałku do piątku od godziny 21:00 do godziny 7:00 dnia następnego, w soboty od godziny 21:00 do niedzieli do godziny 7:00, w niedziele od godziny 21:00 do poniedziałku do godziny 7:00, w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy od godziny 16:00 do godziny 7:00 dnia następnego a w przypadku, gdy kolejny dzień jest również dniem świątecznym lub innym dniem ustawowo wolnym od pracy do godziny 8:00 dnia następnego, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVII/174/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 5251, ze zm.).

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Mariusz Kiczyński


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/254/2021
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 12 listopada 2021 r.

L.p.
Nazwa i siedziba
Telefon
Godziny pracy
Dni robocze
(poniedziałek - piątek)
Godziny pracy
Soboty
Godziny pracy
Niedziela i święta

1. Miasto Międzyrzec Podlaski

1)

Apteka Dr. Max

ul. Warszawska 17,

21-560 Międzyrzec Podlaski

(83)
371-25-23

7:00-21:00

7:00-21:00

7:00-21:00
(niedziele)
8:00-16:00
(święta)

2)

DOZ Apteka dbam o zdrowie FIDELIS

ul. Żelazna 1c,

21-560 Międzyrzec Podlaski

(83)

371-65-58

8:00-20:00

8:00-16:00

 

nieczynne

3)

Apteka „Pharmacon” s.c.

Pl. Jana Pawła II 15 a,

21-560 Międzyrzec Podlaski

(83)

371-68-57

8:00-19:00

8:00-16:00

nieczynne

4)

Apteka Rodzinna Sikorski spółka jawna

ul. Rymarska 12,

21-560 Międzyrzec Podlaski

(83)

371-22-38

8:00-19:00

8:00-15:00

nieczynne

5)

Apteka Dr. Max

ul. Warszawska 36

21-560 Międzyrzec Podlaski

723-222-532

8:00-20:00

8:00-14:00

nieczynne

6)

Apteka  Centrum
ul. Lubelska 7
21-560 Międzyrzec Podlaski

(83)

371-25-33

8:00-19:00

8:00-15:00

nieczynne

7)

Apteka Dr. Optima

ul. Nadbrzeżna 2
21-560 Międzyrzec Podlaski

527-550-056

8:00-20:00

8:00-18:00

nieczynne

8)

Apteka Centrum
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 18/21
21-560 Międzyrzec Podlaski

(83)
311-10-70

8:00-19:00

8:00-15:00

nieczynne

9)

Apteka Centrum

ul. Partyzantów 47
21-560 Międzyrzec Podlaski

(83)

 311-11-77

8:00-19:00

8:00-15:00

nieczynne

10)

Apteka od Serca

ul. Brzeska 2

21-560 Międzyrzec Podlaski

517-774206

8:00-16:00

nieczynne

nieczynne

2. Miasto Terespol

1)

Apteka
ul. Stacyjna 7,
21-550 Terespol

736-698-160

8:00-19:00

8:00-13:00

nieczynne

2)

Apteka "Dbam o Zdrowie"
ul. Sienkiewicza 28,
21-550 Terespol

(83)

375-20-02

7:00-20:00

8:00-15:00

nieczynne

 

 

3)

Apteka Dr. Max
ul. Sienkiewicza 16 lok. 2
21-550 Terespol

(83)

343-21-93

7:00-21:00

7:00-20:00

 

8:00-16:00

4)

Apteka Dr. Max
ul. Wojska Polskiego 85A
21-550 Terespol

(83)

343-50-78

8:00-20:00

8:00-20:00

8:00-20:00
(tylko niedziela handlowa)

3. Gmina Biała Podlaska

1)

Punkt Apteczny
URTICA III
Woskrzenice Duże 21 a 
21-500 Biała Podlaska

(83)
359-06-04

8:00-20:00

8:00-20:00

8:00-20:00

4. Gmina Drelów

1)

Apteka
ul. Szkolna 10,
21-570 Drelów

(83)

372-00-16

8:00-18:00

nieczynne

nieczynne

5. Gmina Janów Podlaski

1)

Apteka Janowska
ul. Plac Partyzantów 10/7,
21-505 Janów Podlaski

(83)

341-36-96

8:00-19:00

8:00-15:00

9:00-13:00

6. Gmina Kodeń

1)

Apteka.
ul.1 Maja 33,
21-509 Kodeń

(83)

375-41-68

8:00-16:00

8:00-12:00

nieczynne

2)

DOZ Apteka "Dbam o Zdrowie"
ul. 1 Maja 1
21-509 Kodeń

(83)
343-65-01

8:00-18:00

8:00-13:00

nieczynne

7. Gmina Konstantynów

1)

Apteka
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3,
21-543 Konstantynów

(83)

341-41-22

8:00-17:00

8:00-12:00

nieczynne

8. Gmina Leśna Podlaska

1)

Apteka
ul. Bialska 20,
21-542 Leśna Podlaska

(83) 345-00-
21

7:45-18:30

7:45-13:00

8:30-13:00

tylko niedziele

9. Gmina Łomazy

1)

Apteka
ul.Plac Jagielloński 29,
21-532 Łomazy

(83) 341-70-
18

8:00-16:00

8:00-12:00

nieczynne

 

10. Gmina Międzyrzec Podlaski

1)

Punkt apteczny „U Tomka”
Rogoźnica 76,
21-560 Międzyrzec Podlaski

500-360-078

8:00-18:00

nieczynne

nieczynne

2)

Punkt apteczny w Tłuśćcu Dorota Dziewulska
Tłuściec 8 ,
21-560 Międzyrzec Podlaski

(83) 355-47-
42

8:30-16:00

nieczynne

nieczynne

11. Gmina Piszczac

1)

Apteka
ul. Rynek 28,
21-530 Piszczac

(83) 377-70-
60

8:00-18:30

8:00-15:00

nieczynne

 

 

2)

Apteka
ul. Rynek 1,
21-530 Piszczac

(83) 377-80-
12

8:00-18:00

8:00-15:00

nieczynne

12. Gmina Rokitno

Mieszkańcy gminy korzystająz usług aptek na terenie miasta Biała Podlaska oraz sąsiednich gmin.

13. Gmina Rossosz

1)

Punkt apteczny
ul. Batalionów Chłopskich 122
21-533 Rossosz

(83) 357-06-
18

8:00-17:00

nieczynne

 

nieczynne

 

2)

Punkt apteczny Vikamed

ul. Batalionów Chłopskich 120

21-533 Rossosz

535- 376- 748

poniedziałki, środy, piątki  8:00-16:00

wtorki i czwartki 8:00-17:00

8:00-12:00

nieczynne

14. Gmina Sosnówka

1)

Apteka. Majewska Mariola
Sosnówka 63,
21-518 Sosnówka

(83) 379-30-
48

8:00-13:00
16:00-17:00

8:00-9:00

nieczynne

15. Gmina Sławatycze

1)

Apteka Prywatna Unifarm s.c. A. Grzejszczyk, J. Żawka
ul. Rynek 9B,
21-515 Sławatycze

(83) 378-33-11

8:00-16:00

8:00-12:00

nieczynne

16. Gmina Terespol

1)

Punkt apteczny. "Farmacja 24"
ul. Słoneczna 32
21-540 Małaszewicze

(83) 345-02-81

8:30-16:30

nieczynne

nieczynne

17. Gmina Wisznice

1)

Apteka
ul. Rynek 10,
21-580 Wisznice

(83) 378-24-60

8:00-17:00

8:00-13:00

nieczynne

2)

Apteka 
ul. Rynek 35c,
21-580 Wisznice

(83) 378-27-18

8:00-17:00

8:00-13:00

nieczynne

3)

Apteka Centrum
ul. Rynek 23,
21-580 Wisznice

(83) 342-85-71

8:00-18:00

8:00-13:00

nieczynne

18. Gmina Tuczna

1)

Apteka
Tuczna 26A,
21-523 Tuczna

(83) 377-10-65

8:00-16:00

nieczynne

nieczynne

19. Gmina Zalesie

1)

Apteka
ul .Słoneczna 1,
21-512 Zalesie

(83) 375-75-91

8:00-16:00

8:00-12:00

nieczynne

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/254/2021
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 12 listopada 2021 r.

Harmonogram dyżurów aptek w Międzyrzecu Podlaskim od dnia 03.01.2022 do 01.01.2023 r.

Termin

Apteka

Adres

Telefon

31.01-06.02
11.04-17.04
20.06-26.06
29.08-04.09
07.11-13.11

Apteka Dr. Max

ul. Warszawska 17
21-560 Międzyrzec Podlaski

(83) 371-25-23

07.02-13.02
18.04-24.04
27.06-03.07
05.09-11.09
14.11-20.11

Apteka „Pharmacon” s.c.

Pl. Jana Pawła II 15 a
21-560 Międzyrzec Podlaski

(83) 371-68-57

14.02-20.02
25.04-01.05
04.07-10.07
12.09-18.09
21.11-27.11

Apteka Rodzinna Sikorski spółka jawna

ul. Rymarska 12
21-560 Międzyrzec Podlaski

(83) 371-22-38

21.02-27.02
02.05-08.05
11.07-17.07
19.09-25.09
28.11-04.12

Apteka Dr. Max

ul. Warszawska 36
21-560 Międzyrzec Podaski

723-222-532

28.02-06.03
09.05-15.05
18.07-24.07
26.09-02.10
05.12-11.12

Apteka Centrum

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 18/21
21-560 Międzyrzec Podlaski

(83) 311-10-70

07.03-13.03
16.05-22.05
25.07-31.07
03.10-09.10
12.12-18.12

DOZ Apteka dbam o zdrowie Fidelis

ul. Żelazna 1c
21-560 Międzyrzec Podlaski

(83) 371-65-58

03.01-09.01
14.03-20.03
23.05-29.05
01.08-07.08
10.10-16.10
19.12-25.12

Apteka  Centrum
 

ul. Lubelska 7
21-560 Międzyrzec Podlaski

(83) 371-25-33

10.01-16.01
21.03-27.03
30.05-05.06
08.08-14.08
17.10-23.10
26.12-01.01.2023

Apteka Centrum

ul. Partyzantów 47
21-560 Międzyrzec Podlaski

(083) 311-11-77

17.01-23.01
28.03-03.04
06.06-12.06
15.08-21.08
24.10-30.10

Apteka Dr. Optima

ul. Nadbrzeżna 2
21-560 Międzyrzec Podlaski

527-550-056

24.01-30.01
04.04-10.04
13.06-19.06
22.08-28.08
31.10-06.11

Apteka od Serca

ul. Brzeska 2
21-560 Międzyrzec Podlaski

517-774-206

Adres publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Poprzednia Uchwała Rady Powiatu w Białej Podlaskiej nr XXXVII/243/2021