Ważne Informacje

Alarm - symbol dzwonka na czerwonym tle

W związku z Zarządzeniem Nr 18, 19, 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2023 r. wprowadza się trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE- CRP), drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej . Powyższe zarządzenia obowiązują od dnia 01 marca 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 31 maja 2023 roku do godz. 23:59.

  • Wskutek wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego– ( stopień CHARLIE–CRP )należy realizować wybrane przedsięwzięcia, jak: wprowadzenie całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej; kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji; ścisła kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów; ochrona środków transportu służbowego poza terenem obiektu, kontrola pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem; ograniczenie możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych.
  • Wskutek wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego- ( stopień BRAVO ) należy realizować wybrane przedsięwzięcia, jak: dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów; kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji; przegląd zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.