Ważne Informacje

Alarm - symbol dzwonka na czerwonym tle

W związku z Zarządzeniem Nr 131, 132  Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. wprowadza się drugi stopień alarmowy (2. stopień BRAVO) oraz trzeci stopień alarmowy CRP ( 3. stopień CHARLIE- CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Zarządzenia obowiązują od dnia 16 maja 2022 roku od godz. 00:00 do dnia 31 maja 2022 roku do godz. 23:59.

  • Wskutek wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego- ( 2.stopień BRAVO ) należy realizować wybrane przedsięwzięcia, jak: dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów; kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji; przegląd zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
  • Wskutek wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego– ( 3.stopień CHARLIE–CRP )należy realizować wybrane przedsięwzięcia, jak: wprowadzenie całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej; kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji; ścisła kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów; ochrona środków transportu służbowego poza terenem obiektu, kontrola pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem; ograniczenie możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych.