Ważne Informacje

Herb Gminy Rokitno

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przyznał Gminie Rokitno dofinansowanie w formie dotacji na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Program 2.7. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Realizacja – od 1stycznia do 30 czerwca 2022 roku.
Koszt całkowity – 13 122,00.
Koszty niekwalifikowane – 972,00.
Dofinansowanie z NFOŚiGW – 12 150,00.

Dofinansowaniem objętych zostanie 18 gospodarstw rolnych z terenu Gminy Rokitno, z których planuje się usunięcie ok. 24 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej.