Ważne Informacje

ZK-III.68.372.2021

Lublin, 1 grudnia 2021 r.

wg rozdzielnika


Uprzejmie informuję, że na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. wprowadza się czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r. w związku z powyższym zalecamy w trybie natychmiastowym wywieszenie informacji o zaistniałej sytuacji w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Jednocześnie w załączeniu przesyłam do służbowego wykorzystania projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

/-/
Iwona Chlebicka
/podpisano elektronicznie/


Rozdzielnik:
1. Starostwo powiatowe w Białej Podlaskiej
2. Starostwo Powiatowe we Włodawie
3. Urząd Gminy Sławatycze;
4. Urząd Gminy Kodeń;
5. Urząd Miasta Terespol;
6. Urząd Gminy Terespol;
7. Urząd Gminy Zalesie;
8. Urząd Gminy Rokitno;
9. Urząd Gminy Janów Podlaski;
10. Urząd Gminy Konstantynów;
11. Urząd Miasta Włodawa;
12. Urząd Gminy Włodawa;
13. Urząd Gminy Hanna