Ważne Informacje

Logotyp z CPPC

Urząd w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” pozyskał 100 tyś złotych na cyfryzację urzędu poprzez zakup sprzętu i programowania w celu poprawy jakości usług i pracy zdalnej. Zostanie też przeprowadzona analiza stanu cyberbezpieczeństwa urzędu oraz poprawy cyberbezpieczeństwa urzędu oraz szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa, przetwarzania danych osobowych oraz pracy zdalnej.

Tablica - Cyfrowa Gmina