Ważne Informacje

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) – w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy […]

Zobacz więcej

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Rokitno Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie prowadził postępowanie w imieniu Gminy Rokitno. Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Rokitno mogą składać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy […]

Zobacz więcej

Deklaracja na podatek od nieruchomości Formularze z możliwością edycji danych na komputerze i wydrukowania Formularze do wydruku i osobistego wypełnienia w formacie PDF Deklaracja na podatek rolny Formularze z możliwością edycji danych na komputerze i wydrukowania. Formularze do wydruku i osobistego wypełnienia w formacie PDF […]

Zobacz więcej

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych Formularze z możliwością edycji danych na komputerze i wydrukowania Formularze do wydruku i osobistego wypełnienia w formacie PDF Informacja o gruntach Formularze z możliwością edycji danych na komputerze i wydrukowania. Formularze do wydruku i osobistego wypełnienia w formacie PDF […]

Zobacz więcej

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (WYBUDOWANEGO/W TRAKCIE BUDOWY/PROGNOZOWANEGO DO WYBUDOWANIA) Podstawa prawna: art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm. ), Rozporządzenie […]

Zobacz więcej