Ważne Informacje

OGŁOSZENIE        Wójt Gminy Rokitno informuje, że zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 497), mieszkańcom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu […]

Zobacz więcej

Każdy Rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego: w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki […]

Zobacz więcej

Informujemy, że Gmina Rokitno przejęła zadania z zakresu gospodarki wodnej od Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie. Odczytem wodomierzy i naliczaniem opłat za wodę nadal będzie zajmowała się ta sama osoba. Zmianie natomiast ulega numer […]

Zobacz więcej