Ważne Informacje

Powrót do zdrowia, powrót do pracy! Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim […]

Zobacz więcej

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), od 1988 roku 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Jest to jedna z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego prowadzonych przez tę organizację.          W Polsce, według danych Narodowego Instytutu Zdrowia […]

Zobacz więcej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia […]

Zobacz więcej

Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy zgłosić się do wybranego punktu szczepień.Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in. medycy, farmaceuci, nauczyciele, żołnierze czy seniorzy. Prawo […]

Zobacz więcej

Każdy Polak, który w danym roku kończy 40 lat, będzie mieć dostęp do pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych. Będzie mógł je wykonać w wyznaczonych placówkach. Program rozpoczął się 1 lipca 2021 r. Jak skorzystać z badań? Po 1 lipca […]

Zobacz więcej