Ważne Informacje

Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać do 16 sierpnia 2021 r., do godziny 16.00 pod adresem: nw.stypendia-pomostowe.pl.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2021 r., który ukończył liceum lub technikum w 2021 roku i:

  • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z wymaganiami programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/22 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszka na terenie powiatu bialskiego;
  • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

  • pochodzi z rodziny (czyli jest dzieckiem) byłego pracownika PGR lub
  • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub
  • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub
  • ma rekomendację Stowarzyszenia „Razem dla Wisznic”

Uwaga!!! W celu uzyskania rekomendacji Stowarzyszenia „Razem dla Wisznic” 
dla maturzysty prosimy o kontakt
do 11 sierpnia 2021 r., do godz. 16:00 z p. Danielem Draganem 
(tel.: +48 501 608 624 lub e-mail: danieldragan@o2.pl lub bialskie_stypendia@op.pl
Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”

Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022.

Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na starsze lata studiów: II, III i IV rok, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Partner Strategiczny: Narodowy Bank Polski Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas

Partnerzy w na terenie powiatu bialskiego: Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”,
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, samorządy gminne powiatu bialskiego.
Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa.