Ważne Informacje

Herb Gminy Rokitno

GMINA ROKITNO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie przygotowuje teleadresową bazę noclegową, w związku z tym prosimy o kontakt wszystkie osoby zainteresowane udzieleniem schronienia obywatelom Ukrainy. Solidaryzując się z uchodźcami apelujemy o włączenie się w pomoc.

Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rokitno 39A, 21-504 Rokitno
telefon: 83 345 35 64, adres e-mail: gops@gops.rokitno.pl