Ważne Informacje

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób ubogich, starszych, niepełnosprawnych, samotnie mieszkających, chorych lub tych, którzy zasnęli na zewnątrz pod wpływem alkoholu oraz osób dotkniętych problemem bezdomności, apelujemy by nie pozostawać obojętnym wobec nich.

Coraz chłodniejsze noce to trudny czas dla osób, które zmagają się z kryzysem bezdomności. W czasie nieustępującej epidemii koronawirusa bezdomni narażeni są na utratę zdrowia lub życia nie tylko z powodu zakażenia, ale także z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu.

Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana odpowiednim służbom, może przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia a nawet życia !

Reagujmy, dzwoniąc na Policję tel. 997, a  gdy osoba ta jest nieprzytomna – pod numer Ratunkowy tel. 999. Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel. 112. Wszelkie informacje o osobach potrzebujących wsparcia prosimy także zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie, tel. (83) 345-35-64  lub 66.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rokitnie
/-/
Katarzyna Pietraszkiewicz
Wójt Gminy Rokitno
/-/
Jacek Szewczuk
Nie bądź Obojętny