Ważne Informacje

Gmina Rokitno
zaprasza do Akcji w ramach realizacji

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2023 roku”

mającej na celu dofinansowanie 50% kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów.

Pies i Kot

Zabiegom mogą być poddane zwierzęta, na wniosek ich właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Rokitno. Zwrot kosztów przysługuje właścicielowi zwierzęcia będącego Mieszkańcem Gminy, na podstawie pisemnego wniosku z załączoną udokumentowaną fakturą, wystawioną przez Lekarza Przychodni Weterynaryjnej, tylko raz w roku kalendarzowym na jedno z ograniczeń populacji.

Wnioski będą realizowane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Zabieg
Cena Zabiegu BRUTTO
Opłata Właściciela z Dofinansowaniem
Sterylizacja
Suki/Kotki
250,00 zł.
125,00 zł.
Kastracja
Psa/Kocura
110,00 zł.
55,00 zł.

Sterylizacja
Suki/Kotki
/Duże psy i koty/
350,00 zł.
175,00 zł.
Kastracja
Psa/Kocura
/Duże psy i koty/
130,00 zł.
65,00 zł.

Składanie wniosków oraz wszelkie informacje: Urząd Gminy Rokitno, pokój nr 15, tel. 83 345 35 55.

Do pobrania: