Ważne Informacje

Ma on na celu uświadomienie przyszłym matkom NEGATYWNYCH SKUTKÓW PICIA ALKOHOLU W CZASIE CIĄŻY, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka

FAS jest to zespół wad wrodzonych, obejmujących zaburzenia fizyczne i umysłowe, które są konsekwencją picia alkoholu przez kobietę w ciąży. Może on wywoływać niepełnosprawność umysłową, wiele dysfunkcji mózgu oraz anomalie rozwojowe. Nie ma określonej, bezpiecznej dawki alkoholu, którą może spożyć kobieta w ciąży. Każda ilość alkoholu w ciąży może zaszkodzić rozwijającemu się płodowi i zwiększyć ryzyko poronienia.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rokitnie

Zdjęcie pzredstawiające kobietę w ciąży

#ciążabezalkoholu