Ważne Informacje

21 listopada Dzień Pracownika Samorządowego

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.

To właśnie Państwo, Pracownicy Pomocy Społecznej znajdujecie się na pierwszej linii frontu w walce z biedą i wykluczeniem. To Wy, na co dzień spotykacie się
z najtrudniejszymi sytuacjami i krzywdami ludzkimi, z goryczą i bezradnością, które są odczuwane bardzo często szczególnie teraz podczas epidemii koronawirusa.

Dziękuję za otwartość, życzliwość i wrażliwość na problemy potrzebujących pomocy. Jest to szczególnie cenne, ponieważ praca na rzecz drugiego człowieka, służąca poprawie jego sytuacji życiowej, to niezwykle skomplikowane zadanie i wyłącznie takie cechy jak wrażliwość, wiedza, doświadczenie oraz wyczucie, muszą towarzyszyć każdemu pracownikowi socjalnemu i każdemu, który ma potrzebę pomagania innym. Dziękuję za Wasze ogromne zaangażowanie w wykonywanie trudnej pracy, za wszelką pomoc i uśmiech, który jest dobrem i znakiem nadziei. Niech nie zabraknie Państwu siły i motywacji do pełnienia wśród mieszkańców Gminy Rokitno tej ważnej misji. Życzę, aby każdy dzień Państwa pracy z podopiecznymi przyniósł poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był inspiracją do coraz lepszej pracy na rzecz potrzebujących.

Kierownik Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej
/-/
Katarzyna Pietraszkiewicz