Ważne Informacje

Alarm - symbol dzwonka na czerwonym tle

Prezes Rady Ministrów, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 10 czerwca 2016 roku  o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583), podpisał zarządzenia: nr 61 z 15 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE- CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; nr 62 z dnia   15 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego. Zarządzenia obowiązują od 16 marca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 marca 2022 roku do godz. 23:59 (jest to przedłużenie okresu obowiązywania)

  • Wskutek przedłużenia okresu obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego– ( 3 stopień CHARLIE–CRP )należy realizować wybrane przedsięwzięcia, jak: wprowadzenie całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej; kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji; ścisła kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów; ochrona środków transportu służbowego poza terenem obiektu, kontrola pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem; ograniczenie możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych.
  • Wskutek przedłużenia okresu obowiązywania drugiego stopnia alarmowego- ( 2 stopień BRAVO- CRP ) należy realizować wybrane przedsięwzięcia, jak: dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów; kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji; przegląd zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.