Ważne Informacje

Informacja

Urząd Gminy Rokitno informuje, że w dniu 1 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 1700na terenie województwa lubelskiego w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania zostaną włączone syreny alarmowe (sygnał ćwiczebny- dźwięk ciągły trwający 1 minutę).

Włączenie syren w oznaczonym terminie ma na celu upamiętnienie 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uprasza się mieszkańców gminy o zachowanie spokoju i właściwe zachowanie się podczas ogłaszania  sygnału alarmowego.

Szef Obrony Cywilnej
Gminy Rokitno
/-/ Jacek Szewczuk